A+ A A-
  • xxx
@Zbyszku Od zabawy sam ze sobą jesteś wybitnym specem o czym dobitnie świadczy twój intelektualnie ambitny cykl "zezem"/ W pewnym wieku jest nie do twarzy bawić się samemu ze sobą, bo wygląda to mało imponująco. Nawet jak się dla dodania sobie otuchy nazywa innych impotentami.
This is a comment on "Dyskusja W Stylu Wolnym"